ترافیک در وب سایت

 

 

( ترافیک در وب سایت ) ایجاد ترافیک یا جذب بازدیدکننده، به تعریف مقاصد مناسب کمبت و کیفیت ترافیک، با استفاده از ترکیب صحیح تکنیک های Online و Offline و استفاده از زمان‌بندی پیوسته و مبتنی بر کارزار وابسته است.
حضور سازمان در طیفی از موتورهای جست‌وجو باید به دست بیاید و سپس با استفاده از تکنیک های تخصصی مانند بازنویسی کپی، طراحی مجدد و ایجاد لینک بهینه شود، بازاریابی پرداخت به ازای هر کلیک جهت دیده شدن در بازارهای کارزاری می‌تواند ضروری باشد.
سازمان‌ها باید اعتبار Online خود و دیده شدن توسط گزینه‌های بررسی برای روابط عمومی Online و نمایندگی آن‌ها در طیفی از پورتال‌ها یعنی پورتال‌های افقی، عمودی و جغرافیایی را در نظر بگیرند
شما باید شرکای بالقوه Online خود را برای هدایت بازدیدکنندگان با استفاده از ایجاد لینک، بازاریایی وابسته و حمایت مالی Online بررسی کنید.
طیف وسیعی از انواع مختلف تبلیغات تعاملی شامل آسمان خراش، مستطیل بزرگ و فرمت‌های رسانه غنی برای هدایت ترافیک به سایت و ساخت نشان تجاری می‌تواند استفاده شود.
E – mail پذیرفته شده توسط کاربر، یک روش مؤثر ارتباطات است، زیرا روشی است که در آن اطلاعات وارد کادر پیام ورودی مخاطب می‌شود. گزینه‌های  email شامل خبرنامه‌ها، کارزارهای تبلیغی شده و به عنوان یک ابزار تبدیل تلفی می‌شود.
تکنیک های بازاریابی الکترونیکی ویروسی شامل ارسال پیام بازاریابی به صورت شفاهی و شفاهی email ) Online و چت) می‌شود. ارتباطات offline جهت دست‌یابی به مخاطب برای افزایش آگاهی و بیان پیشنهاد ارزش اینترنتی ضروری هستند. کنترل پشتیبانی شده توسط نرم‌افزار Web Analytics باید برای ارزیابی تأثیر کارزار تبلیغی در مقابل مقاصد حجم ترافیک، کیفیت ترافیک و هزینه جذب وجود داشته باشد. مسائل منبع‌یابی شامل بودجه‌بندی هزینه‌های مناسب در ایجاد و نگهداری سایت، تبلیغات، رسیده به تعادل مناسب بین آمیخته تکنیک های تبلیغاتی online و offline و ایجاد ترافیک پیوسته و مبتنی بر کارزار می ‌شود.
به وجود آوردن ترافیک برای دست‌یابی به اهداف بازاریابی الکترونیکی امری حیاتی است، فرقی نمی‌کند که هدف فروش، صحبت کردن، خدمت رسانی یا به هیجان آوردن مشتری باشد، ویژگی‌های کلیدی ایجاد ترافیک مؤثر چیست؟ در این بخش سه جنبه‌ی کلیدی ایجاد ترافیک را معرفی می‌کنیم:

١- مقاصد: اهداف خاص برای ایجاد ترافیک باید قبل از شروع کارزار در ایجاد ترافیک توسعه پیدا کنند. اهداف ایجاد ترافیک در اصل تاکتیکی برای دست‌یابی به اهداف وسیع‌تر بازاریابی الکترونیکی هستند.  

۲- تکنیک ها: ایجاد ترافیک شامل متحد کردن کانال‌های رسانه ای دیجیتال Online و تکنیک های ارتباطی سننی offline برای تبلیغ پیشنهادهای وب سایت و متعاقب آن بالا بردن آمار بازدید است. دست‌یابی به ترکیب صحیحی از تکنیک های ایجاد ترافیک، حیاتی اما دشوار است. از سیستم های Web analytics به عنوان یک همکار برای تشخیص این‌که کدام یک از عناصر آمیخته ارتباطی مؤثر است، استفاده کنید.
ابزارهای Web analytics مانند Google Analytics، که یک ابزار رایگان خوب است، برای بنگاه‌های کوچک تا متوسط توصبه می‌شود، طیفی از منابع ترافیک را نشان می‌دهد و شما می‌توانید برای یافتن سایت های مجزا یا اصطلاحات جست‌وجو که توسط آن‌ها بازدیدکنندگان سایت شما را پیدا می‌کنند، به سرعت در آن جست وجو کنید.

۳- زمان‌بندی: در چه زمانی ایجاد ترافیک باید رخ دهد؟ بازاریاب‌های الکترونیکی باهوش شامل کارزارهای خاص و احتمالا شروع یک سایت، محصول جدید یا تبلیغ هستند، اما آن‌ها در فرآیندهای پیوسته‌ی جذب بازدیدکننده توسط جست‌وجو یا وابسته‌ها نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. روی هم رفته، مشتریان online به دنبال محصولات،‌خدمات و تجاربی در سرتاسر سال هستند، نه فقط زمانی که کارزار شما پا بر جا است. در پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی نوکارتو می‌توانید پیرامون موضوع بهینه سازی نرخ تبدیل، اطلاعات جامعی را به‌دست بیاورید.

تعالی بازاریابی الکترونیکی

بودجه حصار حلقه‌ای بانک Alliance and Leicester برای ایجاد مداوم ترافیک
گراهام فیندلی، مدیر جذب مشتری در بانک Alliance and Leicester در صحبت با (۲۰۰۶) New Media Age گفت:
«بخش بزرگی از کار تیم من نظارت پیوسته بر ترافیک ورودی و خروجی سایت های خود است. تلاش می‌کنیم که پرفایل بانک را حفظ کنیم. بعضی از رقبای ما همیشه حضور کامل Online ندارند و در عوض از قطع فعالیت جلوگیری می‌کنند. قطعا این استراتژی ما نیست».
این تمایل با سرمایه‌گذاری روی جست‌وجو و بازاریابی وابسته تقویت می‌شود، در این مقاله مشاهده شد که Alliance and Leicester، بودجه خود در بازاریابی موتور جست‌وجو را از ۱۰۰۰۰ پوند در سال ۲۰۰۱ به ۳ میلیون پوند در سال ۲۰۰۶ به عنوان بخشی از بودجه‌ی ۱۳ میلیون پوندی افزایش داده است، او درباره جست‌وجو می‌گوید:
«من اعتقاد دارم باید در مورد جست‌وجو کارهایی انجام شود تا یک بانک مستقیم مانند بانک ما در بالای فهرست‌بندی جست‌وجو جای گیرد».

مقاصد

مقاصد مطلوب ترافیک شامل کمیت، کیفیت و هزینه‌ی ترافیک است. اگر چه یک سایت موفق اغلب برحسب کمیت، مانند تعداد بازدیدکنندگان ارزیابی می‌شود،
این کیفیت ترافیک است که در حقیقت موفقیت هر مراجعه کننده را نشان می‌دهد، یعنی سایت یا کانالی که از طریق کارزار ایجاد ترافیک شما، بازدیدکنندگان را به همراه دارد.
به یاد داشته باشید به وجود آوردن ترافیک، به هدایت بازدیدکنندگان به وب سایت مشخص خود محدود نمی‌شود. ایجاد ترافیک می‌تواند در سایت های شخص ثالث نیز که مخاطب شما از آن استفاده می‌کند مؤثر باشد. برای مثال، تولیدکننده‌ی پیش بند نوزادان ممکن است تصمیم بگیرد که یک میکرو سایت در یک سایت شخص ثالث ایجاد یا از آن حمایت مالی کند. به عنوان نمونه ای از این نوع کارزار در میکرو سایت کادر  Lexus achieve options though Guardian micrositeرا مشاهده کنید. این مورد همچنین نشان می‌دهد که بازاریاب، می‌تواند کارزارهای Online خود را برای ارزیابی میزان بازگشت سرمایه خود دنبال کند.
کیفیت ترافیک می‌تواند از طریق طرح دو سؤال درباره بازدیدکنندگان ارزیابی شود، اول، آیا آن‌ها شامل مخاطبان هدف برای وب سایت هستند؟ دوم، آیا آن‌ها مطابق اهداف ارتباطی پاسخ می‌دهند، یعنی آیا جذب محتوای سایت شما می‌شوند، پیام‌های کلیدی درباره نشان تجاری شما را دریافت و به پیامدهای مورد نیاز شما تبدیل می‌کنند؟ نرخ جهش یک راه مناسب برای مقایسه کیفیت مراجعه‌کنندگان متفاوت به صفحات فرود مختلف است.
هزینه می‌تواند بر حسب هزینه جذب بازدیدکنندگان سایت و هزینه دست‌یابی به پیامدها در طی بازدید آن‌ها در نظر گرفته شود، بازاریاب‌های Online با تجربه، ایجاد ترافیک خود را از طریق مدیریت هزینه هر بار استفاده (CPA) (بعضأ هزینه هر بار فعالیت گفته می‌شود) کنترل می‌کنند. بر مبنای زمینه و بازار، CPA ممکن است به پیامدهای متفاوتی اشاره داشته باشد.
مقاصد مطلوب هزینه شامل:

  • * هزینه اکتساب مربوط به بازدیدکننده (هزینه هربار کلیک CPC).
  • * هزینه اکتساب – مربوط به مشتری احتمالی.
  • * هزینه اکتساب – مریوط به فروش (هزینه قابل قبول اکتساب مشتری)؟ CPA معمولا معادل هزینه فروش (CPS) است، اما ممکن است برای هزینه هر بازدیدکننده، مشتری احتمالی، استعلام یا دیگر انواع پیامدها هم به کار گرفته شود زبرا فروش مستقیم محصولات برای تمام وب سایت های عملی یا مناسب نیست. برای مثال، برای یک تولیدکننده‌ی خودرو، CPA ممکن است به هزینه تولید یک بروشور یا تقاضای آزمایش خودرو اشاره داشته باشد.

ارزش فروش نیز باید در نظر گرفته شود. خرده فروش های Online، ارزش فروش را بر حسب ارزش اولین فروش (متوسط ارزش سفارش . AOV) و برگشت سرمایه (اRO) کارزار محاسبه می‌کنند. سازمان‌ها هم چنین باید ارزش زمان حیات مشتری (LTV) را نیز مدل سازی کنند. بازاریاب‌های الکترونیکی پیشتاز، مراجعه‌کنندگان Online را نه تنها با به حداقل رساندن CPA، بلکه با به حداکثر رساندن بازدیدکنندگان جدید با بالاترین LTV ممکن است انتخاب کنند (یعنی انتخاب پورتال).
هزینه‌ها و ارزش باید با منابع متفاوت ترافیک مانند رجوعات بازدیدکنندگان از تبلیغات Online در سایت های گوناگون یا عبارات کلیدی مختلف جست‌وجو مقایسه شود. برای محاسبه کارآمد هزینه هر اقدام، باید بتوانیم یک بازدیدکننده را از منابع مراجعه‌کننده متفاوت از زمانی که برای اولین بار وارد وب سایت می‌شود تا زمانی که فعالیت (فروش یا استعلام) انجام می‌گردد، ردیابی کنیم. این مهم گاهی به تگ گذاری بازدیدکننده اشاره دارد.

تعالی بازاریابی الکترونیک

Lexus ایمیل‌های درخواستی را از طریق میکروسافت Guardian به دست می‌آورد. در سال ۲۰۰۴، شرکت تویوتا در یک کارزار میکرو سایت به منظور حمایت مالی از شروع Lexus Rx 300 suv 200000 پوند سرمایه‌گذاری کرد. این سایت که در مورد این مسأله که ما چگونه از وقت خود استفاده می‌کنیم، حاوی مطالبی بود، در ارتباط با جشن‌های دبیرستانی و دیگر رویدادهای تابستانی بود، این سایت ۹۰۰۰۰ بازدیدکننده به دست آورد و همچنین بیش از ۵۵۰۰ مدخل رقابت با ۴۸ % ایمیل درخواست شده توسط کاربران برای ارتباطات آتی از Lexus را به همراه داشت (بنابراین ایجاد پایگاه داده با استفاده از پاسخ مستقیم یکی از نتایج بود و این امر معمولا از طریق حمایت مالی Offline میسر نمی‌شود). یک تابلوی برجسته درخواست بروشور نیز استفاده شد، اما با تنها ۷۲ مورد درخواست به موفقیت کمتری دست پیدا کرد، به علاوه ابتکار PDA فقط ۳۰ میلیون آدرس پست الکترونیکی به همراه داشت. اثربخشی حمایت مالی به واسطه طیفی از تبلیغات که به محتوای سایت Guardian مربوط هستند و به واسطه تبلیغات از طریق پست الکترونیکی ۷۰۰۰۰۰ بازدیدکننده‌ای که به آن‌ها خدمت رسانی شد، افزایش پیدا کرد. دیگر عامل موفقیت این میکرو سایت، تمرکز موضوعی آن بر کمبود زمان امروزی ما، با سرمقاله‌ای با عنوان بیش از حد خسته برای رابطه جنسی بود که توجه همه از هر جای سایت و دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این مورد اهمیت نظارت بر هزینه هر بار استفاده یک مشتری احتمالی را نشان می‌دهد تا بازاریاب‌های الکترونیکی اقدامات آتی خود را بهبود ببخشند.

تکنیک ها

تکنیک های ایجاد ترافیک که آن‌ها را بررسی می‌کنیم. این تکنیک ها در حال حاضر به طور معمول توسط آژانس‌ها، کانال‌های رسانه دیجیتال (با به اختصار کانال‌های دیجیتال) نامیده می‌شوند. در ایجاد ترافیک استفاده از آمیخته‌ای صحیح از تکنیک های Online مانند بازاریابی ویروسی، وابسته‌ها و بهینه سازی موتور جست‌وجو که بهترین تکنیک ها برای متناسب کردن استفاده مخاطبان شما از رسانه تلقی می‌شوند، مهارت محسوب می‌شود. آمیخته تبلیغاتی برای ایجاد ترافیک معمولا شامل طیفی از تکنیک های online و offline  می‌شود که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت هستند.

زمان‌بندی

تبلیغات سنتی مبتنی بر کارزارهایی است که برای مدت زمان ثابت انجام می‌شوند کارزارهای خاص نیز برای ایجاد ترافیک استفاده می‌شوند. این نوع کارزارها در یک رویداد بخصوص مانند راه‌اندازی یا راه‌اندازی مجدد یک وب سایت روی می‌دهند. برای مثال کارزار تبلیغ یک بنر ممکن است برای یک دوره دو ماهه به منظور راه‌اندازی مجدد به طول بینجامد. علاوه بر کارزارها، فعالیت‌های مداوم ایجاد ترافیک نیز وجود دارد. شرکت‌ها باید مطمئن باشند که سرمایه‌گذاری کافی روی فعالیت‌های مداوم بازاریابی Online، شامل بازاریابی جست‌وجو، بازاریابی وابسته و حمایت مالی وجود دارد.

بینش بازاریابی الکترونیکی

Gordan Pincott از Millward Brown در تبلیغات سایت
(۲۰۰۰) Pincott اعتقاد دارد دو مسأله کلیدی در تبلیغ سایت وجود دارد. اول، استراتژی رسانه باید وجود داشته باشد که اصولا از طریق چگونگی دست‌یابی به مخاطب هدف تعیین می‌شود. استراتژی رسانه، تکنیک های تبلیغ Online که در این بخش توصیف شده و محل‌های تبلیغات Online را معین می‌کند. دوم، یک استراتژی خلاق وجود دارد. Brown میگوید: «پارادایم غالب بازاریابی Online  یکی از پاسخ‌های مستقیم است. با این حال، او بر این اعتقاد است که تمام تبلیغات سایت بر برداشت از نشان تجاری تأثیر می‌گذارد».

خلاصه بخش

هدف‌گذاری، تکنیک ها و زمان‌بندی، سه جنبه کلیدی ایجاد ترافیک هستند و وابستگی آن‌ها که باید برای تمام تکنیک ها ارزیابی شود، در این بخش توصیف شده است. عاملی که در حقیقت موفقیت کارزار در ایجاد ترافیک را نشان می‌دهد، کیفیت ترافیک است نه کمیت آن. کیفیت ترافیک زمانی بالا است که بازدیدکنندگان سایت در مجموعه‌ی مخاطبان هدف برای وب سایت وجود داشته باشند و هم راستا با اهداف ارتباطی پاسخ دهند.

 

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 15 =