نوشته‌ها

کارآفرین کیست؟ و کارآفرینی چیست؟ نوکارتوnokarto

کارآفرین کیست؟ و کارآفرینی چیست؟

/
    ( کارآفرین کیست؟ و کارآفرینی چیست؟ ) ریچارد کانتیلو…
فرایند طراحی سیستم کیفیت نوکارتوnokarto

فرایند طراحی سیستم کیفیت

/
    (فرایند طراحی سیستم کیفیت ) یک سیستم کیفیت، مت…
کیفیت و مدیریت کیفیت در دنیای کسب و کار نوکارتوnokarto

کیفیت و مدیریت کیفیت در دنیای کسب و کار

/
    کیفیت و مدیریت کیفیت، بیش از دو دهه از واژه‌ها…
تجارت الکترونیک و به کارگیری اینترنت نوکارتوnokarto

تجارت الکترونیک و به کارگیری اینترنت

/
    ( تجارت الکترونیک و به کارگیری اینترنت ) اینترنت نقطه …
کسب و کار ، فناوری اطلاعات و داده ها نوکارتوnokarto

کسب و کار ، فناوری اطلاعات و داده ها

/
    ( کسب و کار ، فناوری اطلاعات و داده ها ) می‌توان …
سیستم های اطلاعات مدیریت نوکارتوnokarto

سیستم های اطلاعات مدیریت

/
    ( سیستم های اطلاعات مدیریت ) آیا می‌دانید سیستم…
پروژه ، مدیریت بودجه و ریسک‌پذیری نوکارتوnokarto

پروژه ، مدیریت بودجه و ریسک‌پذیری

/
    ( پروژه ، مدیریت بودجه و ریسک‌پذیری ) تخمی…
مدیریت پروژه، ساختار و سیستم ها نوکارتوnokarto

مدیریت پروژه، ساختار و سیستم ها

/
    ( مدیریت پروژه، ساختار و سیستم ها ) در این …
مؤلفه های ارائه مناسب چیست؟nokarto

مؤلفه های ارائه مناسب چیست؟

/
    ( مؤلفه های ارائه مناسب چیست؟ ) مؤلفه های…
ارائه چیست و چگونه در آن بهترین باشیم؟ نوکارتوnokarto

ارائه چیست و چگونه در آن بهترین باشیم؟

/
    ( ارائه چیست و چگونه در آن بهترین باشیم؟ ) یک…
رقابت ، قدرت، تهدید و منابع نوکارتوnokarto

رقابت ، قدرت، تهدید و منابع

/
    ( رقابت ، قدرت، تهدید و منابع ) در دهه ۱۹۷۰، مایکل …
راهبرد ، اقتصاد و تحلیل رقابتی نوکارتوnokarto

راهبرد ، اقتصاد و تحلیل رقابتی

/
    ( راهبرد ، اقتصاد و تحلیل رقابتی ) همه ما شن…
قیمت ، فعالیت‌های اقتصادی ، اشتغال و بیکاری نوکارتوnokarto

قیمت ، فعالیت‌های اقتصادی ، اشتغال و بیکاری (بخش دوم)

/
    ( قیمت ، فعالیت‌های اقتصادی ، اشتغال و بیکاری ) هم…
اقتصاد بین‌المللی، ملی و محلی (بخش اول) نوکارتوnokarto

اقتصاد بین‌المللی، ملی و محلی (بخش اول)

/
    ( اقتصاد بین‌المللی، ملی و محلی ) اقتصاد، یکی…
مالیات و حسابرسی در سازمان ها نوکارتوnokarto

مالیات و حسابرسی در سازمان ها

/
    ( مالیات و حسابرسی در سازمان ها ) اگرچه با استفاده…
حسابداری و مدیریت مالی در سازمان ها نوکارتوnokarto

حسابداری و مدیریت مالی در سازمان ها

/
    ( حسابداری و مدیریت مالی در سازمان ها ) حسا…
راه های مذاکره با دیگران نوکارتوnokarto

راه های مذاکره با دیگران

/
    ( راه های مذاکره با دیگران ) زمانی که دریافتید…
مذاکره ، توانایی صاحبان کسب و کار نوکارتوnokarto

مذاکره ، توانایی صاحبان کسب و کار

/
    ( مذاکره ، توانایی صاحبان کسب و کار  ) توانای…