پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی - کمپین تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی

Advertising Campaign

راهکار بسیار مهم « کمپین های تبلیغاتی » به صورت کاملا تخصصی در « پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی » شرکت نوکارتو قرار گرفته است. حکایت کسی که بر حیطه‌های مختلف تبلیغات تسلط دارد و گمان می‌کند با اشراف بر این حوزه‌ها حالا دیگر می‌تواند یک کمپین تبلیغاتی درست و حسابی بنویسد، حکایت کسی است که به قول سعدی «چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود». هیچ تردیدی نیست که مبنای این تصمیم، دانش است؛ دانشی که منابع متعددی هم برایش فراهم است. صدها کتاب و مقاله در وصف چیستی و چرایی تبلیغات نوشته شده و متخصصان بسیاری درباره‌ی خلاقیت، ایده‌پردازی، رسانه‌ها، متن‌نویسی و غیره گفته و نوشته‌اند. اما چرا کمپین‌نویسی کار ساده‌ای نیست؟ شاید به این دلیل که در عمل، یعنی به اجرا که می‌رسیم، دو دغدغه‌ی اصلی وجود دارد: از کجا باید شروع کرد؟ کدام مسیر را باید پیش گرفت؟

  • بررسی، تحلیل و تدوین استراتژی‌های کمپین تبلیغاتی

  • شناسایی و تعیین هدف و پیام هدف کمپین مورد بحث

  • شناسایی و تعیین بازار مخاطبین هدف

  • تعیین پلن مالی ویژه کمپین مورد بحث با رویکرد به استراتژی‌های تعیین شده

  • برنامه‌ریزی دقیق زمانی جهت برگزاری کمپین در تاریخ مقرر

  • شناسایی و انتخاب درگاه‌های برگزاری کمپین تبلیغاتی دیجیتال

  • آنالیز، تحلیل و مستندسازی بازخورد نتایج حاصله از برگزاری هر کمپین تبلیغاتی

مقالات مرتبط با « کمپین های تبلیغاتی »